Website Campcool

Fotografie Campcool

TheSign heeft de website voor Stichting Campcool vormgegeven en gebouwd. Stichting COOLsupport is opgericht om de uitvoering van Camp COOL, een coachingsweek voor jongeren met een chronisch nieraandoening, te realiseren. Ook organiseert Stichting COOLsupport weekenden voor ouders van deze jongeren. Dit in nauwe samenwerking met de hulpverleners en de patiëntenvereniging.

De site is voor ouders van en jongeren met een chronisch nieraandoening.

Contact